انواع پیش غذا و دسر

ترشی لیته کوزه ای مزه بازار

ترشی لیته کوزه ای مزه بازار
200 گرم ترشی لیته کوزه ای محلی

44,000 تومان
ماست محلی کوزه ای مزه بازار

ماست محلی کوزه ای مزه بازار
شامل 150 گرم ماست محلی کوزه ای مزه بازار

44,000 تومان