انواع غذاهای داخل سالن

دیزی اعیانی مزه بازار (دو نفره)

دیزی اعیانی مزه بازار (دو نفره)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس دیزی اعیانی مزه بازار (دو نفره) پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک کوزه سفالی دیزی خانواده اصل تهرانی
همراه با : 2 عدد کاسه سفالی + گوشتکوب سفالی + دو بسته قاشق چنگال VIP + دو بسته نان سنگک خشک تیلیتی + دو بسته نان لواش سلامتی + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + دو کاسه ماست سنتی + دو لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

مناسب مصرف
برای 2 تا 3 نفر

دیزی اعیانی مزه بازار (دو نفره)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

579,000 تومان
دیزی درباری مزه بازار

دیزی درباری مزه بازار
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس دیزی درباری پخته شده در کوزه سفالی با گوشت گردن بره بدون استخوان

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک کوزه سفالی دیزی اصل تهرانی
همراه با : کاسه سفالی + گوشتکوب سفالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + یک کاسه ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

دیزی درباری مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

319,000 تومان
کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی درباری (دو سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی درباری (دو سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + دو سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک پرس کته گیلکی + دو سیخ کباب فیله جوجه عربی
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + یک کاسه ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی درباری (دو سیخ)
با مزه تند تقدیم میگردد

279,000 تومان
کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری درباری (دو سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری درباری (دو سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + دو سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک پرس کته گیلکی + دو سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + سس مخصوص + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + یک کاسه ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری درباری (دو سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

279,000 تومان
کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی درباری مزه بازار

کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی درباری مزه بازار
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک پرس قورمه سبزی با گوشت گردن بره بدون استخوان پخته شده در کوزه سفالی 

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک پرس کته گیلکی + یک پرس قورمه سفالی
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + یک کاسه ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی درباری مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

269,000 تومان
پاچا درباری مزه بازار

پاچا درباری مزه بازار
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس زینک و دامار پاچه گوساله درباری پخته شده در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک کوزه سفالی پاچا اصل تبریزی
همراه با : کاسه سفالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + پیاز + انواع ترشی موجود + ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

پاچا درباری مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

259,000 تومان
کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی فودکورتی (تک سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی فودکورتی (تک سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک سیخ کباب فیله جوجه تند با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب عربی)

دقیقا مطابق تصویر
شامل :یک پرس کته گیلکی + یک سیخ کباب فیله جوجه عربی
همراه با : بسته قاشق چنگال + نان لواش سلامتی + پیاز
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران

مناسب مصرف
برای 1 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی فودکورتی (تک سیخ)
با مزه تند تقدیم میگردد

209,000 تومان
کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری فودکورتی (تک سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری فودکورتی (تک سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل :یک پرس کته گیلکی + یک سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : بسته قاشق چنگال + نان لواش سلامتی + سس مخصوص + پیاز
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران

مناسب مصرف
برای 1 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری فودکورتی (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

209,000 تومان
کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی فودکورتی مزه بازار

کته گیلکی با قورمه سبری سفالی فودکورتی مزه بازار
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک پرس قورمه سبزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی 

دقیقا مطابق تصویر
شامل :یک پرس کته گیلکی + یک پرس قورمه سفالی
همراه با : بسته قاشق چنگال + نان لواش سلامتی + پیاز
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با قورمه سبری سفالی فودکورتی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

209,000 تومان
خوراک کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)

خوراک کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

90,000 تومان
خوراک کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)

خوراک کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ کباب فیله جوجه تند با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب عربی)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ کباب فیله جوجه عربی
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)
با مزه تند تقدیم میگردد

90,000 تومان
خوراک کتف کبابی (تک سیخ)

خوراک کتف کبابی (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ 4 تکه کتف کبابی (بازو کباب)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ کتف کبابی (بازو کباب)
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک کتف کبابی (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

79,000 تومان

بارگذاری...

موارد دیگری موجود نیست