انواع آبمیوه های سنتی

نوش مز انار مزه بازار

نوش مز انار مزه بازار
آب انار 100 درصد طبیعی و خالص همراه با تکه های میوه فرآوری شده در ظروف پت 450 سی سی

60,000 تومان
نوش مز شاتوت مزه بازار

نوش مز شاتوت مزه بازار
آب شاتوت 100 درصد طبیعی و خالص همراه با تکه های میوه فرآوری شده در ظروف پت 450 سی سی

50,000 تومان
نوش مز زردآلو مزه بازار

نوش مز زردآلو مزه بازار
آب زردآلو 100 درصد طبیعی و خالص همراه با تکه های میوه فرآوری شده در ظروف پت 450 سی سی

40,000 تومان
نوش مز آلو جنگلی مزه بازار

نوش مز آلو جنگلی مزه بازار
آب آلو جنگلی 100 درصد طبیعی و خالص همراه با تکه های میوه فرآوری شده در ظروف پت 450 سی سی

35,000 تومان
نوش مز آلبالو مزه بازار

نوش مز آلبالو مزه بازار
آب آلبالو 100 درصد طبیعی و خالص همراه با تکه های میوه فرآوری شده در ظروف پت 450 سی سی

35,000 تومان