انواع نوشیدنی

دوغ کوزه ای مزه بازار

دوغ کوزه ای مزه بازار
550cc دوغ کوزه ای محلی با نعناع خانگی و ادویه مخصوص

39,000 تومان
لیموناد

لیموناد
لیموناد شیشه ای یا قوطی بر اساس موجودی

24,000 تومان
آب معدنی

آب معدنی

10,000 تومان