انواع کباب

ده سیخ خوراک کباب فیله جوجه عربی

ده سیخ خوراک کباب فیله جوجه عربی
(با سرویس طب پلاست)
ده سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : ده سیخ کباب فیله جوجه بلغاری

همراه با : سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی  و نان*
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

ده سیخ خوراک کباب فیله جوجه عربی
با مزه تند تقدیم میگردد

900,000 تومان
ده سیخ خوراک کباب فیله جوجه بلغاری

ده سیخ خوراک کباب فیله جوجه بلغاری
(با سرویس طب پلاست)
ده سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : ده سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی  و نان*
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

ده سیخ خوراک کباب فیله جوجه بلغاری
با مزه سنتی تقدیم میگردد

900,000 تومان
ده سیخ خوراک صیفی جات کبابی

ده سیخ خوراک صیفی جات کبابی
(سرویس طب پلاست)
ده سیخ صیفی جات کبابی شامل کدو ، فلفل و پیاز کبابی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : ده سیخ صیفی جات کبابی
همراه با : سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی  و نان*
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

ده سیخ خوراک صیفی جات کبابی
با مزه سنتی تقدیم میگردد

440,000 تومان
خوراک کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)

خوراک کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

90,000 تومان
خوراک کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)

خوراک کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ کباب فیله جوجه تند با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب عربی)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ کباب فیله جوجه عربی
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)
با مزه تند تقدیم میگردد

90,000 تومان
خوراک کتف کبابی (تک سیخ)

خوراک کتف کبابی (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ 4 تکه کتف کبابی (بازو کباب)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ کتف کبابی (بازو کباب)
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک کتف کبابی (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

79,000 تومان
خوراک بال کبابی (تک سیخ)

خوراک بال کبابی (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ 5 تکه بال کبابی (بال کباب)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ بال کبابی (بال کباب)
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک بال کبابی (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

69,000 تومان
خوراک صیفی جات کبابی (تک سیخ)

خوراک صیفی جات کبابی (تک سیخ)
(سرویس فوم پلاست)
یک سیخ صیفی جات کبابی شامل کدو ، فلفل و پیاز کبابی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک سیخ صیفی جات کبابی
همراه با : بسته قاشق چنگال + 6 برگ لواش لقمه + سس مخصوص + لیمو (نارنج)

*بدون سرویس جانبی *
سرویس جانبی و نان اضافه را
می توانید جداگانه سفارش دهید

خوراک صیفی جات کبابی (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

44,000 تومان