انواع زبان و پاچه گوساله سنگی

زبان سنگی مزه بازار

زبان سنگی مزه بازار
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس زبان گوساله پخته شده در ظروف سنگی تقدیمی در ظروف بهداشتی طب پلاست

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک پرس زبان سنگی یک نفره
(بدون نیاز به عودت ظرف)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

زبان سنگی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

229,000 تومان
پاچه سنگی مزه بازار

پاچه سنگی مزه بازار
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس پاچه گوساله پخته شده در ظروف سنگی و ارسال در ظرف بهداشتی طب پلاست

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک پرس پاچه سنگی یک نفره
(بدون نیاز به عودت ظرف)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

پاچه سنگی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

199,000 تومان