انواع کته گمج اصل گیلانی

کته گمج گیلکی با خوراک گوشت سفالی مزه بازار

(با سرویس کامل سفالی)
کته گمج گیلکی با خوراک گوشت سفالی مزه بازار شامل :
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی+ یک پرس 300 گرمی خوراک گوشت گردن (در حالت خام) پخته شده در سفال 

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک پرس کته گیلکی + یک پرس خوراک گوشت سفالی
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گمج گیلکی با خوراک گوشت سفالی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

399,000 تومان
کته گمج گیلکی با آدانا کباب کوبیده مزه بازار

کته گمح گیلکی با آدانا کباب کوبیده مزه بازار
(با سرویس سفالی)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی+دو سیخ آدانا کباب (کته کباب کوبیده)

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک پرس کته گیلکی + دو سیخ آدانا کباب
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + سس مخصوص + پیاز + جعبه

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گمج گیلکی با آدانا کباب کوبیده مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

329,000 تومان
کته کمج گیلکی با کباب فیله جوجه عربی سفالی (دو سیخ)

کته کمج گیلکی با کباب فیله جوجه عربی سفالی (دو سیخ)
(با سرویس سفالی)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی+دو سیخ کباب فیله جوجه تند با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب عربی)

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک پرس کته گیلکی + دو سیخ کباب فیله جوجه عربی
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی  + پیاز + جعبه

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته کمج گیلکی با کباب فیله جوجه عربی سفالی (دو سیخ)
با مزه تند تقدیم میگردد

329,000 تومان
کته گمج گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری (دو سیخ)

کته گمج گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری (دو سیخ)
(با سرویس سفالی)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی+دو سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک پرس کته گیلکی + دو سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + سس مخصوص + پیاز + جعبه

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گمج گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری (دو سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

329,000 تومان
کته گمج گیلکی با قورمه سبزی سفالی مزه بازار

کته گمج گیلکی با قورمه سبزی سفالی مزه بازار
(با سرویس کامل سفالی)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی+ یک پرس قورمه سبزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی 

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک پرس کته گیلکی + یک پرس قورمه سفالی
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گمج گیلکی با قورمه سبزی سفالی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

309,000 تومان