انواع کته اصل گیلانی

کته سنگی گیلکی با کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)

کته سنگی گیلکی با کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)
(بدون سرویس)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی+ یک سیخ فیله جوجه با فلفل ، پیاز و کدوی کبابی و سس گوجه عربی تقدیمی در ظروف بهداشتی طب پلاست

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک پرس کته گیلکی + یک سیخ فیله جوجه عربی با فلفل ، پیاز و کدو کبابی

(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته سنگی گیلکی با کباب فیله جوجه عربی (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

329,000 تومان
کته سنگی گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)

کته سنگی گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی+ یک سیخ فیله جوجه با فلفل ، پیاز و کدوی کبابی (جوجه کباب بلغاری) تقدیمی در ظروف بهداشتی طب پلاست

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک پرس کته گیلکی + یک سیخ فیله جوجه با فلفل ، پیاز و کدو کبابی

(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته سنگی گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

329,000 تومان
کته گیلکی با قورمه سنگی مزه بازار

کته گیلکی با قورمه سنگی مزه بازار
(بدون سرویس)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک پرس قورمه سبزی پخته شده با گوشت گردن بره در ظروف سنگی و ارسال در ظرف بهداشتی طب پلاست

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک پرس کته گیلکی + یک پرس قورمه سنگی

(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با قورمه سنگی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

249,000 تومان