انواع غذاهای محلی/وگان/وجیترین سفالی

عدسی سفالی اصل تهرانی

عدسی سفالی اصل تهرانی
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس عدسی محلی پخته شده در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک کوزه عدسی سفالی اصل تهرانی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

عدسی سفالی اصل تهرانی
با مزه سنتی تقدیم میگردد

179,000 تومان