انواع دیزی سفالی اصل تهرانی

پک دورهمی دیزی اصل تهرانی

پک دورهمی دیزی اصل تهرانی
(بدون سرویس جانبی و نان)
4 پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط  4 کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون لوازم جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب میهمانی و مصارف خانگی
برای 4 تا 6 نفر

پک دیزی دورهمی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

1,058,400 تومان
دیزی خانواده سلطان خاتون مزه بازار

دیزی خانواده سلطان خاتون مزه بازار
(با سرویس کامل سفالی رایگان)
دو پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک کوزه سفالی دیزی خانواده اصل تهرانی
همراه با : یک عدد کاسه سفالی + یک عدد کاسه یکبارمصرف + یک عدد گوشتکوب سفالی + دو بسته قاشق چنگال VIP + دو بسته نان سنگک خشک تیلیتی + دو بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب خانواده
2 تا 3 نفره

دیزی خانواده سلطان خاتون مزه بازار
را با مزه های مختلف امتحان کنید

729,000 تومان739,000 تومان
دیزی سفالی خانواده محلی مزه بازار

دیزی سفالی خانواده محلی مزه بازار
(با نان و بدون سرویس )
دو پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک کوزه دیزی سفالی خانواده اصل تهرانی
همراه با : دو بسته نان سنگک خشک تیلیتی + دو بسته نان لواش سلامتی + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظرف)

سرویس جانبی را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 2 تا 3 نفر

دیزی سفالی خانواده محلی مزه بازار
را با مزه های مختلف امتحان کنید

638,000 تومان648,000 تومان
دیزی سفالی خانواده اصل تهرانی

دیزی سفالی خانواده اصل تهرانی
(بدون سرویس جانبی)
دو پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک کوزه دیزی سفالی خانواده اصل تهرانی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون لوازم جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 2 تا 3 نفر

دیزی سفالی خانواده اصل تهرانی
را با مزه های مختلف امتحان کنید

584,000 تومان594,000 تومان
دیزی سلطانی مزه بازار

دیزی سلطانی مزه بازار
(با سرویس کامل سفالی)
یک پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک کوزه سفالی دیزی اصل تهرانی
همراه با : کاسه سفالی + گوشتکوب سفالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

دیزی سلطانی مزه بازار
را با مزه های مختلف امتحان کنید

379,000 تومان389,000 تومان
دیزی وزیری مزه بازار

دیزی وزیری مزه بازار
(با سرویس کامل کریستالی رایگان)
یک پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : کاسه کریستالی + گوشتکوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

دیزی وزیری مزه بازار
را با مزه های مختلف امتحان کنید

349,000 تومان359,000 تومان
دیزی سالاری مزه بازار

دیزی سالاری مزه بازار
(با سرویس کامل روحی رایگان)
یک پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : کاسه روحی + گوشتکوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

دیزی سالاری مزه بازار
را با مزه های مختلف امتحان کنید

349,000 تومان359,000 تومان
دیزی سفیری مزه بازار

دیزی سفیری مزه بازار
(با سرویس کامل یکبار مصرف)
یک پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : کاسه مصرفی + گوشتکوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

دیزی سفیری مزه بازار
را با مزه های مختلف امتحان کنید

329,000 تومان339,000 تومان
دیزی سفالی محلی مزه بازار

دیزی سفالی محلی مزه بازار
(با نان و بدون سرویس )
یک پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
یک کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظرف)

سرویس جانبی را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

دیزی سفالی محلی مزه بازار
را با مزه های مختلف امتحان کنید

319,000 تومان329,000 تومان
دیزی سفالی اصل تهرانی

دیزی سفالی اصل تهرانی
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط
یک کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

دیزی سفالی اصل تهرانی
را با مزه های مختلف امتحان کنید

294,000 تومان304,000 تومان