انواع آبگوشت سنتی

آبگوشت سنگی مزه بازار

آبگوشت سنگی مزه بازار
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس آبگوشت پخته شده با گوشت گردن بره در ظروف سنگی و ارسال در ظرف بهداشتی طب پلاست

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک پرس آبگوشت یک نفره
(بدون نیاز به عودت ظرف)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

آبگوشت سنگی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

199,000 تومان